TABELA SKŁADEK NA 2016 ROK NA WODACH ELBLASKIEGO OKRĘGU PZW


Lp.

Składki członkowskie

Wysokość
opłaty w zł.

1

Składka członkowska pełna

75,-

2

Składka członkowska ulgowa 50%

  1. młodzież szkolna i studenci wieku 16-24lat,
  2. członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
  3. mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,
  4. kobiety po ukończeniu 60 roku życia

37.-

3

Składka członkowska ulgowa 75%

  1. członkowie uczestnicy do lat 16
  2. członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

18,-

4

Wpisowe:

  1. członka zwyczajnego PZW


25,-

5

Legitymacja członkowska

5,-

TABELA I


Lp.

Składki członkowskie okregowe pełne

Wysokość
opłaty w zł.

1

Składka członkowska okręgowa pełna, roczna, uprawniająca do wędkowania
na wszystkich wodach okręgu.

164,-

2

Składka członkowska okręgowa pełna, roczna, uprawniająca do wędkowania
na wszystkich wodach okręgu dla:
- emerytów i rencistów :
- mężczyźni do ukończenia 65 roku życia,
- kobiety do ukończenia 60 roku życia
- odznaczonych odznaką srebrną PZW
- aktywnych strażników Społecznej Straży Rybackiej kół PZW Elbląg
- członków posiadajacych Kartę Dużej Rodziny.

138,-

3

Składka członkowska okręgowa pełna, roczna, uprawniająca do wędkowania
na wszystkich wodach okręgu dla:
- odznaczonych odznaką złotą PZW
- emerytów i rencistów - mężczyźni do 65 roku życia,- kobiety do 60 roku życia
- młodzieży szkolnej i studentów ( od 16 do 24 lat ).

103,-

4

Składka członkowska okręgowa pełna, roczna, uprawniająca do wędkowania
na wszystkich wodach okręgu dla:
młodzieży uczacej się do lat 16 ( członek uczestnik )pod opieką osoby dorosłej

1,-

5

Składka członkowska okręgowa pełna, roczna, uprawniająca do wędkowania
na wszystkich wodach Okręgu PZW w Elblągu,dla członków okręgu PZW
w Gdansku ( po opłaceniu składki okregowej pełnej w macierzystym okręgu )

40,-


TABELA II

Lp

Składki członkowskie okręgowe uzupełniające

Wysokość
opłaty w zł.

1

Składka członkowska okręgowa uprawniająca do składki ulgowej,
uprawniająca do wedkowania na wodacg górskich.

30,-


TABELA III

Lp

Składki członkowskie okręgowe ulgowe

Wysokość
opłaty w zł.

1

Składka członkowska okręgowa ulgowa,
roczna,uprawniająca do wędkowania na wodach nizinnych


134,-ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZO PZW W ELBLĄGU NR 15/2015 Z DNIA 21.11.2015 R.
2

Składka członkowska okręgowa ulgowa ,
roczna uprawniającado wędkowania na wodach nizinnych dla:

- emerytów i rencistów - męszczyzn do 65 roku życia , kobiety do 60 roku życia,
- odznaczonych odznaką srebrną PZW,
- aktywnych strażników Społecznej straży Rybackiej kół PZW Elbląg,
- członków posiadających Kartę Dużej Rodziny

108,-

3

Składka członkowska okręgowa ulgowa ,
roczna uprawniającado wędkowania na wodach nizinnych dla:

- odznaczonych odznaką złotą PZW,
- emerytów i rencistów - męszczyzn do 65 roku życia , kobiety do 60 roku życia,
- młodzieży szkolnej i studentów ( od 16 do 24 lat ).


72,-

4

Składka członkowska okręgowa ulgowa ,
uprawniająca do wędkowania wyłącznie na jednym wybranym
jeziorze lub stawie ( nie dotycz rzek i kanałów )

100,-

5

Składka członkowska okręgowa ulgowa ,
dla emerytów i rencistów wędkujących z brzegu

wyłącznie na jednej z wymienionych po niżej wód:

-J. Sztumskie,
- rz. Elbląg ( od mostu E7 do Kanału Jagielońskiego),
- rz Nogat w miejscowosci Malbork ( między mostami: kolejowym i drogowym ),
- stawy w miejscowości Korzeniewo,
- staw na ul. Długiej w Braniewie,
- dla wędkujacych wyłącznie na jeziorze Tywęzy oraz stawach pożwirowych /Minięta/

10,-

6

Składka członkowska okręgowa ulgowa uprawniająca do wędkowania na wodach
nizinnych Okręgu PZW w Elblągu dla członków innych okręgów PZW
z wyłączeniem tych, z którymi zostało zawarte osobne porozumienie
(po opłaceniu składkiokręgowej w macierzystym okręgu).

67,-

7

Składka członkowska okręgowa ulgowa uprawniająca do wędkowania
na wodach nizinnych
Okregu PZW w Elblągu
dla członków okregu PZW w Gdansku
(po opłaceniu składkiokręgowej nizinnej w macierzystym okręgu)
.

40,-

8

Składka członkowska okręgowa ulgowa uprawniająca do wędkowania
na wodach nizinnych
Okregu PZW w Elblągu
dla członków okregu PZW w Osztynie
( po opłaceniu składkiokręgowej nizinnej w macierzystym okręgu)

94,-

9

Egzamin

20,-

TABELA VII


Lp.

-Składki członkowskie okręgowe okresowe dla członków PZW
oraz opłaty dla niezrzeszonych-

Wysokość
opłaty w zł.

1

Składki członkowskie okręgowa okresowa dla członków PZW


OKRES:

-1 dzień
-3 dni
- 7 dni-15,-
-40,-
-70,-

2

Opłata za zezwolenie na wędkowanie

OKRES

Cały sezon
-1 dzień
-3 dni
- 7 dni

-250,-
-35,-
-70,-
140,-ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZO PZW W ELBLĄGU NR 15/2015 Z DNIA 21.11.2015 R.ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ OKRĘGOWEJ ORAZ WNOSZENIU OPŁAT DLA NIEZRZESZONYCH W 2016r

1. Młodzież niezrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności.

2. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust.2 Statutu PZW, zwolnieni są ze świadczeń członkowskich na podstawie posiadanej legitymacji członka honorowego.

3. Członkowie PZW w wieku od 16 do 24 lat są uprawnieni do zniżki w składkach za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

4. Młodzież do lat 16 nie wnosi opłat za legitymację członkowską.

5. Ulgi nie obejmują składek okręgowych okresowych oraz składek uzupełniających.

6. Składka członkowska okręgowa pełna upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach okręgu i wszystkimi dopuszczalnymi prawem metodami. Członkowie okręgu, którzy wykupili składkę członkowską okręgową ulgową uprawniającą do wędkowania na wodach nizinnych mogą wnieść składkę członkowską okręgową uzupełniająca, upoważniającą do wędkowania na wodach górskich zgodnie z tabelą nr 2. .

7. Niezrzeszeni i cudzoziemcy wnoszą opłaty (brutto):

- roczne – w biurze okręgu PZW w Elblągu, lub poprzez system e-okoń (http://oepzw.eokon.pl/)

- okresowe – w biurze okręgu lub w formie przelewu na wydzielone konto bankowe okręgu 15 1240 2265 1111 0010 3683 0027.
lub poprzez system e-okoń (http://oepzw.eokon.pl/)

8. Członkowie PZW wnoszą składki członkowskie okręgowe okresowe w kołach wędkarskich lub w biurze Zarządu Okręgu w Elblągu. Składki członkowskie okręgowe okresowe i zezwolenia okresowe należy rozumieć jako okres ciągły od dnia do dnia i od godziny 00:00 do 24:00 lub poprzez system e-okoń (http://oepzw.eokon.pl/)

9. Wpłaty na egzamin na kartę wędkarska dokonujemy na wydzielone konto okręgu w Elblągu nr 24 1240 2265 1111 0010 3682 9089.

10. Absolwenci wyższych i średnich szkół o specjalności rybackiej są zwolnieni z egzaminu na kartę wędkarską

11. Wykaz 30 wyróżniających się strażników SSR Okręgu PZW Elbląg uprawnionych do zniżki zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu na wniosek komisji ochrony i zagospodarowania wód, po konsultacjach z komendantami grup SSR. Regulamin uprawniający do zniżki zostanie zatwierdzony uchwałą okręgu. Powyższe ulgi dotyczą tych strażników SSR, którzy nie posiadają innych ulg np. z tytułu odznaczeń.

12. Ulgi z tabeliu nr 1,3,i4 stosuje się w ciagu caego roku w którym ukończono okresony wiek.

Powrót na górę strony