TABELA SKŁADEK NA 2015 ROK NA WODACH ELBLASKIEGO OKRĘGU PZW

TABELA I

Lp.

Składki członkowskie

Wysokość
opłaty w zł.

1

Składka członkowska pełna

75,-

2

Składka członkowska ulgowa 50%

  1. młodzież szkolna i studenci wieku 16-24lat,
  2. członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
  3. mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,
  4. kobiety po ukończeniu 60 roku życia

37.-

3

Składka członkowska ulgowa 75%

  1. członkowie uczestnicy do lat 16
  2. członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami -

18,-

4

Wpisowe:

  1. członka zwyczajnego PZW


25,-

5

Legitymacja członkowska

5,-

TABELA II


Lp.

Składki okręgowe pełne (bez zniżek)

Wysokość
opłaty w zł.

1

Składka okręgowa górska, roczna, uprawniająca do wędkowania
na wszystkich wodach okręgu.

164,-

2

Składka okręgowa nizinna, roczna, uprawniająca do wędkowania
na wszystkich wodach nizinnych.

134,-


TABELA III

Lp

Składki okręgowe dla emerytów i rencistów :
-mężczyźni do ukończenia 65 roku życia,
-kobiety do ukończenia 60 roku życia
-oraz:
- odznaczonych odznaką srebrną PZW
- aktywnych strażników Społecznej Straży Rybackiej kół PZW Elbląg

Wysokość
opłaty w zł.

1

Składka okręgowa górska, roczna, uprawniająca do wędkowania na
wszystkich wodach okręgu.

138,-

2

Składka okręgowa nizinna, roczna, uprawniająca do wędkowania na
wszystkich wodach nizinnych.

108,-


TABELA IV

Lp

Składki okręgowe dla:
- odznaczonych odznaką złotą PZW
- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia,
- kobiet po ukończeniu 60 roku życia
- młodzieży szkolnej i studentów (od 16 do 24 lat)

Wysokość
opłaty w zł.

1

Składka okręgowa górska, roczna, uprawniająca do wędkowania na
wszystkich wodach okręgu.


103,-

2

Składka okręgowa nizinna, roczna, uprawniająca do wędkowania na
wszystkich wodach nizinnych


72,-


TABELA V

Lp .

Składka okręgowa, dla młodzieży uczacej się do lat 16
(członek uczestnik)

Wysokość
opłaty w zł.

1

-Składka okręgowa roczna, uprawniająca do wędkowania na-
wszystkich wodach okręgu pod opieką osoby dorosłe

6,-

TABELA VI

Lp

Składki okręgowe uzupełniające

Wysokość
opłaty w zł.

1

Składka okręgowa, uzupełniająca do składki nizinnej,
uprawniająca do
wędkowania również na wodach górskich.

30,-

2

Składka okręgowa nizinna uprawniającą do wędkowania
wyłącznie na jednym wybranym jeziorze lub stawie
(nie dotyczy rzek i kanałów)

100,-

3

Składka okręgowa nizinna ulgowa dla emerytów i rencistów
wędkujących z brzegu wyłącznie na jednej z wymienionych
poniżej wód:

A- j. Sztumskie,
B- rz. Elbląg (od mostu E 7 do Kanału Jagiellońskiego),
C- rz. Nogat w miejscowości Malbork (między mostami:
- kolejowym i drogowym),
D- stawy w m. Korzeniewo,
oraz:
F- składka okręgowa nizinna dla członków Koła PZW
w Dzierzgoniu wędkujących wyłącznie na Jeziorze Tywęzy oraz
stawach pożwirowych /Minięta/

10,-

4

Składka okręgowa uprawniająca do wędkowania na wszystkich
wodach nizinnych Okręgu PZW w Elblągu
dla członków innych okręgów PZW z wyłączeniem
tych, z którymi zostało zawarte osobne porozumienie
(po opłaceniu składki okręgowej w macierzystym okręgu).

67,-

5

- Składka okręgowa uprawniająca do wędkowania na
górskich i nizinnych Okręgu PZW w Elblągu dla członków
Okręgu PZW w Gdańsku
-( po opaceniu składki okręgowej górskiej w macierzystym okręgu)-

- Składka okręgowa uzupełniajaca do wędkowania na wodach
nizinnych Okregu PZW w Elblągu dla członków
okręgu PZW w Gdańsku
( po opłaceniu składki okręgowej nizinnej w macierzystym okręgu )

40,-

6

Składka okręgowa uprawniająca do wędkowania na wodach
nizinnych Okręgu PZW w Elblągu dla członków okręgu
PZW w Olsztynie
( po opłaceniu składki okręgowej w macierzystym okręgu) .

40,-

7

Egzamin

20,-

TABELA VII


Lp.

-Składki członkowskie okresowe oraz opłaty dla niezrzeszonych-

Wysokość
opłaty w zł.

1

Składki członkowskie okręgowa okresowa dla członków PZW


OKRES:

-1 dzień
-3 dni
- 7 dni-15,-
-40,-
-70,-

2

Opłata za zezwolenie na wędkowanie

OKRES

Cały sezon
-1 dzień
-3 dni
- 7 dni

-250,-
-35,-
-70,-
140,-


ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE I OPŁATACH CZŁONKOWSKICH W 2015r

1. Młodzież niezrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności. Uprawnienie to obejmuje również współmałżonków członków PZW posiadających kartę wędkarską.

2. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust.2 Statutu PZW, zwolnieni są ze świadczeń członkowskich na podstawie posiadanej legitymacji członka honorowego.

3. Członkowie PZW w wieku od 16 do 24 lat są uprawnieni do zniżki w składkach za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

4. Młodzież do lat 16 nie wnosi opłat za legitymację członkowską.

5. Ulgi nie obejmują składek okręgowych okresowych oraz składek uzupełniających.

6. Składka górska upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach okręgu i wszystkimi dopuszczalnymi prawem metodami. Członkowie okręgu, którzy wykupili składkę na wody nizinne mogą wnieść składkę uzupełniająca, upoważniającą do wędkowania na wodach górskich zgodnie z tabelą nr 7.

7. Niezrzeszeni i cudzoziemcy wnoszą opłaty (brutto):

- roczne – w biurze okręgu PZW w Elblągu, lub poprzez system e-okoń (http://oepzw.eokon.pl/)

- okresowe – w biurze okręgu lub w formie przelewu na wydzielone konto bankowe okręgu 15 1240 2265 1111 0010 3683 0027.
lub poprzez system e-okoń (http://oepzw.eokon.pl/)

8. Członkowie PZW wnoszą składki okresowe w kołach wędkarskich lub w biurze Zarządu Okręgu w Elblągu. Składki i opłaty okresowe należy rozumieć jako okres ciągły od dnia do dnia i od godziny 00:00 do 24:00.lub poprzez system e-okoń (http://oepzw.eokon.pl/)

9. Wpłaty na egzamin na kartę wędkarska dokonujemy na wydzielone konto okręgu w Elblągu nr 24 1240 2265 1111 0010 3682 9089.lub poprzez system e-okoń (http://oepzw.eokon.pl/)

10. Absolwenci wyższych i średnich szkół o specjalności rybackiej są zwolnieni z egzaminu na kartę wędkarską

11. Wykaz 30 wyróżniających się strażników SSR Okręgu PZW Elbląg uprawnionych do zniżki zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu na wniosek komisji ochrony i zagospodarowania wód, po konsultacjach z komendantami grup SSR. Regulamin uprawniający do zniżki zostanie zatwierdzony uchwałą okręgu. Powyższe ulgi dotyczą tych strażników SSR, którzy nie posiadają innych ulg np. z tytułu odznaczeń.

12. Ulgi z tabeliu nr 1,3,i4 stosuje się w ciagu caego roku w którym ukończono okresony wiek.

Powrót na górę strony