TABELA SKŁADEK NA 2014 ROK NA WODACH ELBLASKIEGO OKRĘGU PZW

TABELA I

Lp.

Składki członkowskie

Wysokość
opłaty w zł.

1

Składka członkowska pełna

68,-

2

Składka członkowska ulgowa 50%

  1. młodzież szkolna i studenci wieku 16-24lat,
  2. członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
  3. mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,
  4. kobiety po ukończeniu 60 roku życia

34.-

3

Składka członkowska ulgowa 75%

  1. członkowie uczestnicy do lat 16
  2. członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami -

17,-

4

Wpisowe:

  1. członka zwyczajnego PZW


25,-

5

Legitymacja członkowska

5,-

TABELA II


Lp.

Składki okręgowe pełne (bez zniżek)

Wysokość
opłaty w zł.

1

Składka okręgowa górska, roczna, uprawniająca do wędkowania
na wszystkich wodach okręgu.

160,-

2

Składka okręgowa nizinna, roczna, uprawniająca do wędkowania
na wszystkich wodach nizinnych.

130,-


TABELA III

Lp

Składki okręgowe dla emerytów i rencistów :
-mężczyźni do ukończenia 65 roku życia,
-kobiety do ukończenia 60 roku życia
-oraz:
- odznaczonych odznaką srebrną PZW
- aktywnych strażników Społecznej Straży Rybackiej kół PZW Elbląg

Wysokość
opłaty w zł.

1

Składka okręgowa górska, roczna, uprawniająca do wędkowania na
wszystkich wodach okręgu.

135,-

2

Składka okręgowa nizinna, roczna, uprawniająca do wędkowania na
wszystkich wodach nizinnych.

105,-


TABELA IV

Lp

Składki okręgowe dla:
- odznaczonych odznaką złotą PZW
- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia,
- kobiet po ukończeniu 60 roku życia
- młodzieży szkolnej i studentów (od 16 do 24 lat)

Wysokość
opłaty w zł.

1

Składka okręgowa górska, roczna, uprawniająca do wędkowania na
wszystkich wodach okręgu.


100,-

2

Składka okręgowa nizinna, roczna, uprawniająca do wędkowania na
wszystkich wodach nizinnych


70,-


TABELA V

Lp .

Składki okręgowe, roczne dla młodzieży uczacej się do lat 16

Wysokość
opłaty w zł.

1

Składka okręgowa roczna, uprawniająca do wędkowania na
wszystkich wodach okręgu pod opieką osoby dorosłe

8,-

TABELA VI

Lp

Składki okręgowe uzupełniające

Wysokość
opłaty w zł.

1

Składka okręgowa, uzupełniająca do składki nizinnej,
uprawniająca do
wędkowania również na wodach górskich.

30,-

2

Składka okręgowa nizinna uprawniającą do wędkowania
wyłącznie najednym wybranym jeziorze lub stawie
(nie dotyczy rzek i kanałów)

100,-

3

Składka okręgowa nizinna ulgowa dla emerytów i rencistów
wędkujących z brzegu wyłącznie na jednej z wymienionych
poniżej wód:

A- j. Orneckie
B- j. Sztumskie,
C- rz. Elbląg (od mostu E 7 do Kanału Jagiellońskiego),
D- rz. Nogat w miejscowości Malbork (między mostami:
- kolejowym i drogowym),
E- stawy w m. Korzeniewo,
F- staw przy ul. Długiej w Braniewie,

oraz:
G- składka okręgowa nizinna dla członków Koła PZW
w Dzierzgoniu wędkujących wyłącznie na Jeziorze Tywęzy oraz
stawach pożwirowych
/Minięta/

10,-

4

Składka okręgowa uprawniająca do wędkowania na wszystkich
wodachOkręgu PZW w Elblągu dla członków innych okręgów
PZW
z wyłączeniem
tych, z którymi zostało zawarte osobne porozumienie
(po opłaceniu składki okręgowej w macierzystym okręgu).

80,-

5

Egzamin

20,-

TABELA VII


Lp.

Składki członkowskie okresowe oraz opłaty dla niezrzeszonych

Wysokość
opłaty w zł.

1

Składki członkowskie okręgowa okresowa dla członków PZW


OKRES:

WODY NIZINNE
-1 dzień
-3 dni
- 7 dni-20,-
-40,-
-70,-

2

Opłata za zezwolenie na wędkowanie

OKRES

WODY NIZINNE

Cały sezon
-1 dzień
-3 dni
- 7 dni


-250,-
-35,-
-70,-
140,-


ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE I OPŁATACH CZŁONKOWSKICH W 2013r

1. Młodzież niezrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności. Uprawnienie to obejmuje również współmałżonków członków PZW posiadających kartę wędkarską.

2. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust.2 Statutu PZW, zwolnieni są ze świadczeń członkowskich na podstawie posiadanej legitymacji członka honorowego.

3. Członkowie PZW w wieku od 16 do 24 lat są uprawnieni do zniżki w składkach za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

4. Młodzież do lat 16 nie wnosi opłat za legitymację członkowską.

1-5. Ulgi nie obejmują składek okręgowych okresowych oraz składek uzupełniających.

6. Składka górska upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach okręgu i wszystkimi dopuszczalnymi prawem metodami. Członkowie okręgu, którzy wykupili składkę na wody nizinne mogą wnieść składkę uzupełniająca, upoważniającą do wędkowania na wodach górskich zgodnie z tabelą nr 7.

7. Niezrzeszeni i cudzoziemcy wnoszą opłaty (brutto):

- roczne – w biurze okręgu PZW w Elblągu,

- okresowe – w biurze okręgu lub w formie przelewu na wydzielone konto bankowe okręgu 15 1240 2265 1111 0010 3683 0027.

8. Członkowie PZW wnoszą składki okresowe w kołach wędkarskich lub w biurze Zarządu Okręgu w Elblągu. Składki i opłaty okresowe należy rozumieć jako okres ciągły od dnia do dnia i od godziny 00:00 do 24:00.

9. Wpłaty na egzamin na kartę wędkarska dokonujemy na wydzielone konto okręgu w Elblągu nr 24 1240 2265 1111 0010 3682 9089.

10. Absolwenci wyższych i średnich szkół o specjalności rybackiej są zwolnieni z egzaminu na kartę wędkarską

11. Wykaz 30 wyróżniających się strażników SSR Okręgu PZW Elbląg uprawnionych do zniżki zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu na wniosek komisji ochrony i zagospodarowania wód, po konsultacjach z komendantami grup SSR. Regulamin uprawniający do zniżki zostanie zatwierdzony uchwałą okręgu. Powyższe ulgi dotyczą tych strażników SSR, którzy nie posiadają innych ulg np. z tytułu odznaczeń.

Powrót na górę strony